Eduskuntavaaliehdokkaat kannattavat eettisiä julkisia hankintoja

Eduskuntavaaliehdokkaat kannattavat eettisiä julkisia hankintoja: peräti 93 prosentin mielestä hintaa ei tule asettaa eettisyyden edelle, ilmenee ulkopoliittisesta vaalikoneesta. Lisäksi 160 eri puolueiden ehdokasta on sitoutunut eettisten julkisten hankintojen edistämiseen kansalaisjärjestöjen yhteisessä Reilu ehdokas -kampanjassa.

Teksti: Kepan tiedote

Järjestöjen mukaan päättäjät käyttävät nykyisin liian vähän Suomen hankintalain mahdollisuutta asettaa julkisten hankintojen tarjouspyynnöille eettisiä kriteerejä. Ulkopoliittiseen vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista 93 prosenttia oli täysin tai jokseenkin eri mieltä väittämästä, että ”Julkisilla varoilla tulee ostaa tuotteet mahdollisimman edullisesti, vaikka olisi mahdollista, että ne on tuotettu epäeettisesti”. Epäeettisyys voi tarkoittaa esimerkiksi heikkoja työoloja tai lapsityövoiman käyttöä. Sosiaalisin perustein kilpailuttaminen on kuitenkin käytännössä usein vierasta.
”Ehdokkaiden viesti on selvä: heillä on halua toimia eettisempien hankintojen puolesta, mutta tietoa keinoista ei ole. Reilu ehdokas -kampanja onkin otettu ehdokkaiden keskuudessa innokkaasti vastaan”, sanoo projektikoordinaattori Reeta Partanen Eettisen kaupan puolesta ry:stä.
Reilun kaupan edistämisyhdistyksen, Eettisen kaupan puolesta ry:n ja Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan koordinoiman globbariverkoston yhteinen Reilu ehdokas -kampanja muistuttaa eduskuntavaaliehdokkaita siitä, miten he voivat valituksi tultuaan edistää eettisiä julkisia hankintoja ja selkeämpää yritysvastuulainsäädäntöä Suomeen. Järjestöt haluavat eettisyyttä muun muassa valtion, kuntien ja seurakuntien julkisin varoin ostamien elintarvikkeiden ja työvaatteiden tuotantoon.
Valtio, kunnat ja seurakunnat tekevät vuosittain hankintoja 27 miljardilla eurolla. Reilu ehdokas -kampanjaa toteuttavien kansalaisjärjestöjen mukaan näillä ostoilla voitaisiin ohjata yrityksiä tarjoamaan markkinoille entistä enemmän vastuullisesti tuotettuja tuotteita. Järjestöjen mukaan seuraavan hallituksen tulee laatia yritysvastuustrategia ja konkreettinen toimintaohjelma sen toteuttamiseksi.
”Suomen hankintalaki hyväksyy eettisten kriteerien asettamisen tarjouspyynnöissä, mutta tätä mahdollisuutta käytetään edelleen liian vähän. Myös hallituksen tulisi edistää eettisten kilpailutusperusteiden käyttöä varmistamalla, että niin valtion kuin kuntienkin hankkijat saavat riittävää tukea ja ohjausta eettisten kriteerien käyttöön”, sanoo toiminnanjohtaja Pirjo Virtaintorppa Reilun kaupan edistämisyhdistyksestä.
Kampanja on suunnattu myös äänestäjille. Äänestäjät voivat tutustua oman vaalipiirinsä reiluihin ehdokkaisiin kampanjasivustolla. Ehdokkaiden reiluuteen voi perehtyä myös ulkopoliittisen vaalikoneen avulla.
Toimituksille tiedoksi

Reilu ehdokas -kampanjasivu: www.globbarit.fi/reilu_ehdokas
Reilu ehdokas -kuvagalleria: www.globbarit.fi/tempaukset/reilu_ehdokas/kuvagalleria
Kepan ulkopoliittinen vaalikone: www.vaalikone2011.fi

Lisätietoja

Reeta Partanen, projektikoordinaattori, Eettisen kaupan puolesta ry, puh. 044 595 0094
Tytti Nahi, kehityspoliittinen asiantuntija, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa, puh. 040 550 5547
Pirjo Virtaintorppa, toiminnanjohtaja, Reilun kaupan edistämisyhdistys ry, puh. 050 410 1370