Kepan Tansanian toimiston kehityspoliittiset asiantuntijat Bakar Khamis Bakar ja Eva Nilsson osallistuvat Addis Abeban kokoukseen. Kuva: Kepan Tansanian toimiston kehityspoliittiset asiantuntijat Bakar Khamis Bakar ja Eva Nilsson osallistuvat Addis Abeban kokoukseen.

Addis Abeban kehitysrahoitusneuvottelut alkamassa: kehitysavun laskiessa veropolitiikalla yhä merkittävämpi rooli

Addis Abebassa tänään alkaviin YK:n Financing for Development (FfD) -neuvotteluihin käydään odottavissa tunnelmissa: neuvotteluja ohjaava asiakirjaluonnos sisältää monia, etenkin verotulojen lisäämiseen liittyviä ehdotuksia. Toisaalta varakkaiden hallitusten myöntämä kehitysrahoitus on laskusuunnassa jatkuvan talouskriisin takia. Suomalaista kansalaisjärjestösektoria Addis Abebassa edustaa kehityspoliittinen asiantuntija Eva Nilsson Kepan Tansanian toimistolta. Kokoukseen osallistuu lisäksi kehityspoliittinen asiantuntija Bakar Khamis Bakar samoin Kepan Tansanian toimistolta.

Teksti: Kepan tiedote Kuva: Kepa ry

Kehitysrahoitusneuvotteluihin on ladattu suuria odotuksia: Addis Abebassa on tarkoitus sopia uuden YK:n alaisen verotoimielimen perustamisesta, yritysten aktiivisemmasta roolista kestävän kehityksen toteuttajina, kehitysmaiden verohallintojen vahvistamisesta ja avoimuuden lisäämisestä muun muassa maakohtaisen kirjanpidon avulla.Suurimmaksi kysymykseksi on noussut uuden YK:n alaisen verotoimielimen perustaminen. Asiasta on neuvoteltu intensiivisesti ennen kokousta, mutta sopuun ei olla päästy. Yhdysvallat ja EU-maat vastustavat uutta toimielintä, G77-maat puoltavat. Lukuisat kansalaisjärjestöt ovat kampanjoineet uuden toimielimen puolesta.”Päätökset on tehtävä jatkossa yhdessä. Tällä hetkellä rikkaiden maiden talousjärjestö OECD sopii verotuksen kansainvälisistä periaatteista. Jotta kaikilla mailla olisi yhtäläistä sananvaltaa, on perustettava uusi kansainvälinen verotoimielin esimerkiksi YK:n yhteyteen”, toteaa suomalaisia kansalaisjärjestöjä kokouksessa edustava  kehityspoliittinen asiantuntija Eva Nilsson ja jatkaa: ”Myös Suomen on edistettävä maailmanlaajuisen ja kansallisten verojärjestelmien muutosta. Tähän sitouduttiin edellisellä hallituskaudella ja samaa linjaa on tärkeä jatkaa.”Yksityisestä sektorista on tulossa yhä merkittävämpi kehityspoliittinen toimija.  Monet valtiot toivovat sektorin osallistuvan kestävään kehitykseen rahoituksella ja investoinneilla.”Myös yksityisten kehitystoimijoiden on sitouduttava kehitysyhteistyötä koskeviin läpinäkyvyys- ja tuloksellisuuskriteereihin. Valtioiden on sovittava kansainvälisistä yritysvastuunormeista ja niiden toimeenpanosta. Yritykset tulee lisäksi sitouttaa arvioimaan etukäteen investointiensa vaikutukset kestävään kehitykseen sekä ihmisoikeuksiin”, sanoo Eva Nilsson.Lisätietoja:Eva Nilsson, kehityspoliittinen asiantuntija, Kepa – Tansania p. +251 960 189 408 (haastattelut myös ruotsiksi) skype: kepa_eva_nilssonBakar Khamis Bakar, kehityspoliittinen asiantuntija, Kepa – Tansania p. +251 960 189 408  (haastattelut englanniksi)Lisää Kepan tavoitteista Addis Abeban kokouksessa: http://www.kepa.fi/addis