Järjestöjen yhteiskirje YK:n ilmastosopimukselle

Velka- ja ilmastokysymyksiin erikoistuneiden järjestöjen yhteinen kirje YK:n ilmastosopimukselle. Kirjeessä pyydetään huomioimaan, että ilmastorahoitus kehittyville maille ei saisi olla pelkästään lainamuotoista eikä kehittyvien maiden ilmastotoimien rahoitus saisi lisätä näiden maiden velkataakkaa.