Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023-2026: kansainvälinen kehitysyhteistyö

Fingon lausunto Eduskunnan ulkoasianvaliokunnalle 19.4.2022