Suomen Afrikka-strategian toimeenpano: Kirje ministerille

Suomen Afrikka-strategia on merkityksellinen ja pitkälti edelleen ajantasainen. Yhdymme näkemykseen, että sen toimeenpanoa on jatkettava. Haluaisimme välittää Suomalaisten kehitysjärjestöjen Fingo ry:n ja jäsenjärjestöjemme yhteisiä toimeenpanoon liittyviä huomioita.