Puheenvuoro tulevaisuusvaliokunnan avoimessa kuulemisessa hallituksen Agenda 2030 -selonteosta

Kepan asiantuntijan Katja Hintikaisen puheenvuoro tulevaisuusvaliokunnan avoimessa kuulemisessa hallituksen selonteosta, jossa linjataan YK:n kestävän kehityksen ohjelman toimeenpanosta Suomessa.