Luonnos Fingon kannoiksi Suomen Afrikka-strategiaan

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry pitää myönteisenä ja tärkeänä, että Suomi linjaa strategisesti toimintaansa Afrikan kanssa. Fingo korostaa, että strategian tulee perustua tasavertaiseen kumppanuuteen sekä noudattaa johdonmukaisesti Agenda2030-ohjelman kestävän kehityksen tavoitteita ja periaatteita.