Letter to Timmermans: 2030 Agenda for Sustainable Development (helmikuu 2016)

Laaja koalitio eurooppalaisia järjestöjä vaativat kirjeessään Euroopan komission varapuheenjohtajalle Timmermansille, että EU ja sen jäsenmaat laativat kestävän kehityksen strategian ja toimeenpanosuunnitelman.

EU ja sen jäsenmaat tarvitsevat kokonaisvaltaiset kestävän kehityksen strategiat, ja konkreettiset toimeenpanosuunnitelmat, joissa kaikki Agenda 2030:n 17 tavoitetta, 169 alatavoitetta ja näiden indikaattorit huomioidaan. Lisäksi järjestökoalitio vaatii komissiolta laajaa konsultaatioprosessia, rahoitusmekanismien tarkastusta, jotta ne vastaavat uusia tarpeita, ja vahvoja monitorointi- ja seurantamekansimeja.