Lausunto ympäristövaliokunnalle kestävän kasvun rahoitusta koskevasta toimintasuunnitelmasta

Kepa yhtyy komission arvioon siitä, että kestävän rahoitusjärjestelmän edistäminen on välttämätöntä EU:n talouden pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistamiseksi. Se on myös edellytys Pariisin ilmastosopimuksen ja kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelman tavoitteiden saavuttamiselle.