Lausunto YK:n sopimusluonnokseen ihmisoikeuksista yritysten toiminnassa

Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry lausui yhdessä usean jäsenjärjestönsä kanssa ihmisoikeuksia monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa koskevasta toisesta päivitetystä sopimusluonnoksesta.