Lausunto valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) 2024–2027 luonnoksesta

Fingon lausunto Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman 2024–2027 luonnoksesta. Kestävän kehityksen kattojärjestönä Fingolle tärkeitä näkökulmia ovat erityisesti kestävä kehitys, globaalit kansalaistaidot ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen. Lausuntoa varten on konsultoitu myös nuorisopolitiikasta kiinnostuneita jäsenjärjestöjä.