Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle päästökauppalainsäädännöstä

Kepan lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle aiheesta hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensaatiosta.