Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle päästökauppalain muuttamisesta

Fingo vaatii päästöoikeuksien mitätöintiä ja päästökaupasta saatavien tulojen ohjaamista kansainväliseen ilmastorahoitukseen.