Lausunto E-kirjeeseen Suomen ennakkovaikuttamisesta EU:n ilmastopolitiikkaan

Lausunnossa eduskunnan ympäristövaliokunnalle ja maa- ja metsätalousvaliokunnalle Fingo kannattaa EU:n pitkän aikavälin strategian skenaarioiden saattamista 1,5 asteen mukaiseksi.