Kirje valtiovarainvaliokunnalle järjestö- ja kansainvälisestä rahoituksesta sen budjettimietinnössä

Kirjeessä esitetään. että valtiovarainvaliokunta huomioisi budjettimietinnössään, että humanitaarisen avun, pienten järjestöavustusten ja ilmastorahoituksen lisäyksellä voisi merkittävästi vahvistaa Suomen kansainvälistä vastuuta.