Kestävän kehityksen tiekartta (joulukuu 2015)

Kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelma ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 saakka kaikkialla maailmassa, myös Suomessa.

Suomi muiden valtioiden tavoin valmistautuu parhaillaan toimeenpanemaan tavoitteet omalta osaltaan. Kansallisessa toimeenpanossa on tärkeää, että tavoitteet ymmärretään kuuluvaksi jokaiselle ja että ne ovat kaiken toiminnan ydintä, ei erillinen ja ylimääräinen tehtävä. Kansalaisyhteiskunta ottaa kestävän kehityksen tavoitteet vakavasti ja siksi olemme kestävän kehityksen tiekartassa halunneet miettiä sitä, miten parhaiten toteutamme niitä Suomessa.