Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen suunnitelmaa tarvitaan nyt!

Suomi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen agendan toimeenpanoon. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kasvatusta ja koulutusta, jolla varmistetaan, että suomalaiset tuntevat tavoitteet ja osallistuvat talkoisiin niiden saavuttamiseksi. (2016)