Kepan lausunto ympäristövaliokunnalle Suomen kehityspolitiikan selonteosta

Pariisin ilmastosopimus asettaa vahvat tavoitteet pitkän aikavälin ilmastotyölle ja ilmastorahoitukselle. Tavoitteet antavat yhdessä kestävän kehityksen Agenda 2030:n sitoumuksen kanssa selkeät suuntaviivat ilmaston ja kehityspolitiikan yhdistämiseen.