Kepan lausunto ympäristövaliokunnalle komission tiedonannosta ”Pariisin pöytäkirja – suunnitelma ilmastonmuutoksen torjumiseksi vuoden 2020 jälkeen”. Syyskuu 2015

Vahvan ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi on onnistuttava ilmastorahoituksessa, päästöjen vähentämisessä ja sopeutumisessa. Tavoitteita tulee voida kiristää, ja vahingot sekä menetykset tulee lisätä sopimukseen.