Kepan lausunto ympäristövaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensaatiosta HE 147/2016 vp (pdf). Lokakuu 2016

Kepan lausunto ympäristövaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensaatiosta HE 147/2016 vp (pdf). Lokakuu 2016.