Kepan lausunto ympäristövaliokunnalle aiheesta VNS 1/2016 vp valtioneuvoston selonteko: Suomen kehityspolitiikka

Pariisin ilmastosopimus asettaa vahvat tavoitteet pitkän aikavälin ilmastotyölle ja ilmastorahoitukselle. Tavoitteet antavat yhdessä kestävän kehityksen Agenda 2030:n sitoumuksen kanssa selkeät suuntaviivat ilmaston ja kehityspolitiikan yhdistämiseen.