Kepan lausunto ympäristöministeriön kuulemisessa ilmastonmuutosta koskevan Pariisin sopimuksen allekirjoittamisesta (pdf). Helmikuu 2016.

Pariisin ilmastosopimus asettaa vahvat pitkän aikavälin ilmastotavoitteet. Tavoitteet antavat yhdessä kestävän kehityksen Agenda 2030:n sitoumuksen kanssa selkeät suuntaviivat ilmaston ja kehityspolitiikan yhdistämiseen.