Kepan lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle rajatylittävien verojärjestelyiden ilmoittamisesta (pdf)

Kepa vaatii, että viranomaisten välisen tietojenvaihdon lisäksi aggressiiviset verojärjestelyt on tuotava julkisuuteen. Suomen tulee varmistaa, että kehitysmaat saavat tiedot niitä koskevista verojärjestelyistä. (11.9.2017)