Kepan lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle muutoksesta maakohtaista raportointia koskevaan lakiin (pdf)

Kepa muistuttaa eduskuntaa siitä, että Verohallinnolle tapahtuvan raportoinnin lisäksi tarvitaan myös julkista veroraportointia aggressiivisen verosuunnittelun ehkäisemiseksi. (9.2.2017)