Kepan lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle EU:n veronkierron vastaisesta toimenpidepaketista

Komission tiedonannossaan esittämät toimet ovat oikeansuuntaisia, mutta jatkokäsittelyssä on tärkeää varmistaa toimenpidepaketin vaikuttavuus ja varmistaa, että se vahvistaa myös kehitysmaiden verotuskykyä ja osallistumismahdollisuuksia. Suomen tulee ottaa hallituksen veropoliittisen linjauksen mukainen aktiivinen rooli työssä kansainvälisen verojen välttelyn estämiseksi. (21.3.2016)