Kepan lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle ehdotuksesta veronkierron vastaisesta direktiivistä

Kepa vaatii, että Suomen kantaa direktiiviehdotukseen tarkennetaan niin, että hallituksella on selkeä mandaatti puoltaa direktiiviehdotuksen ripeää jatkokäsittelyä ja hyväksymistä. Suomen tulee ehdotuksen jatkokäsittelyssä ajaa riittävän kunnianhimoista ja vaikuttavaa sääntelyä. (21.3.2016)