Kepan lausunto valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle Suomen kehitysyhteistyömäärärahoista

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön määrärahoja lisättävä.