Kepan lausunto valtiovarainministeriölle korkojen vähennysoikeuden rajaamisesta (pdf)

Kepan lausunto valtiovarainministeriölle korkojen vähennysoikeuden rajaamisesta (pdf). (22.2.2018)