Kepan lausunto ulkoasianvaliokunnalle hallituksen esitykseen valtion talousarviosta 2016 sekä valtiontalouden suunnitelmasta 2016-2019

Hallituksen talousarvioesitys ehdottaa historiallisen suuria leikkauksia Suomen kehitysyhteistyöhön.