Kepan lausunto ulkoasiainvaliokunnalle Suomen kehitysyhteistyön määrärahoista vuoden 2019 talousarvioesityksessä

Suomen tulee laatia konkreettinen suunnitelma ja aikataulu kehitysyhteistyömäärärahojen nostamiseksi 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta ja sitoutua sen mahdollisimman ripeään toimeenpanoon.