Kepan lausunto ulkoasiainvaliokunnalle Suomen kehitysyhteistyön määrärahoista vuoden 2018 talousarvioesityksessä

Vaikka kehitysyhteistyön kokonaismäärärahat nousevat hieman, noin viisi miljoonaa viime vuoteen verrattuna, on Suomen BKTL-osuus jäämässä entistä kauemmaksi kansainvälisesti sovitusta ja hallitusohjelmaan kirjatusta 0,7 prosentin tavoitteesta.