Kepan lausunto ulkoasiainvaliokunnalle Suomen kehityspolitiikan selonteosta

Uusi kehityspolitiikan selonteko vahvistaa kehityspolitiikkamme tavoitteeksi äärimmäisen köyhyyden
poistamisen ja eriarvoisuuden vähentämisen sekä ihmisoikeuksien toteutumisen. Kepa pitää näitä
tavoitteita äärimmäisen tärkeänä.