Kepan lausunto ulkoasiainvaliokunnalle Suomen Agenda 2030 -toimintaohjelmasta VNS 1/2017 vp

Valtioneuvosto on selvittänyt Suomen vahvuudet ja haasteet kestävän kehityksen saralla. Heikkouksiamme ovat ilmastonmuutoksen vastainen kamppailu ja luonnonvarojen liiallinen kulutus.