Kepan lausunto työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi koskien uutta rahankeräyslakia

Kepa katsoo, että työryhmän esittämä ehdotus hallituksen esitykseksi on pientä hienosäätöä lukuun ottamatta hyvä. Kepa kannattaa erittäin lämpimästi yleishyödyllisyyden säilyttämistä rahankeräysluvan ehtona.