Kepan lausunto talousvaliokunnalle tosiasiallisten edunsaajien julkisuudesta (pdf)

Kepa pitää yritysten todellisten edunsaajien julkisuutta tärkeänä ja suosittelee, että edunsaajarekisterin kattavuuteen, luotettavuuteen ja käytettävyyteen kiinnitetään huomiota. (29.11.2016)