Kepan lausunto talousvaliokunnalle komission tiedonannosta ”Pariisin pöytäkirja – suunnitelma ilmastonmuutoksen torjumiseksi vuoden 2020 jälkeen”. Syyskuu 2015

Vahvan ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi on onnistuttava ilmastorahoituksessa, päästöjen vähentämisessä, sopeutumisessa, tavoitteita tulee voida kiristää, ja vahingot sekä menetykset tulee lisätä sopimukseen.