Kepan lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sote-uudistuksen palveluntuottajalaista (pdf

Kepa suosittelee, että verovastuullisuus ja veronmaksun avoimuus huomioidaan myös palveluntuottajalaissa. Kepa pitää myös tärkeänä, että sote-yritysten todelliset edunsaajat julkaistaan korruption ehkäisemiseksi. (11.6.2018)