Kepan lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle Agenda 2030 -toimintaohjelmasta VNS 1/2017 vp

Kepan lausunto aiheesta valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti (VNS 1/2017 vp).