Kepan lausunto hallintovaliokunnalle tosiasiallisten edunsaajien julkisuudesta (pdf)

Kepa pitää yritysten todellisten edunsaajien julkisuutta tärkeänä ja suosittelee, että edunsaajarekisterin kattavuuteen, luotettavuuteen ja käytettävyyteen kiinnitetään huomiota. (6.3.2017)