Kepan lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle vuoden toisen lisäbudjetin päästöoikeuksien huutokaupan tulojen käytöstä. Kesäkuu 2015

Erityisesti: Päästöoikeuksien huutokauppatuloja ei ohjata vuoden 2015 toisessa lisätalousarvioesityksessä ilmastorahoitukseen eikä kehitysyhteistyöhön. Miten tämä vaikuttaa
kehitysyhteistyöhankkeiden ja jo tehtyjen sitoutumisten toteuttamiseen?