Kepan ja 12 muun suomalaisen järjestön kirje ministeri Jari Lindstömille julkisen maakohtaisen veroraportoinnin puolesta

Kepa ja järjestöt kehottavat ministeri Lindströmiä esittämään parannuksia Euroopan komission esitykseen suuryritysten julkisesta maakohtaisesta raportoinnista verovälttelyn torjumiseksi.