Kepan ja 10 muun suomalaisen järjestön kirje komissaari Kataiselle julkisen maakohtaisen veroraportoinnin puolesta

Kepa yhdessä muiden suomalaisjärjestöjen kanssa pyytää komissaari Jyrki Kataista puoltamaan kaikkia aloja koskevaa julkista maakohtaisten verotietojen raportointia. Kirje on tehty osana Tax Justice Europe -verkoston yhteistä vaikuttamistyötä. (21.3.2016)