Kepan energialinjaus

Energialinjaus määrittelee Kepan kannat energiaan kehityskysymyksenä. Energia liittyy kaikkiin Kepan teemoihin: ilmasto-oikeudenmukaisuuteen, vero-oikeudenmukaisuuteen, yritysvastuuseen, kehitysrahoitukseen ja vahvaan kansalaisyhteiskuntaan.

Linjaukset ovat Kepan johdolla ja järjestöjen kanssa tiiviissä yhteistyössä laadittuja Kepan teemoihin liittyviä ohjenuoria, jotka ohjaavat päivittäistä vaikuttamistyötä.

Linjaukset toimivat esimerkiksi lausuntojen ja kannanottojen pohjana, ja ne mahdollistavat nopean reagoinnin ja yhteisten kantojen viemisen eteenpäin tehokkaasti.

Linjaukset ovat pitkäjänteisempiä kuin yksittäisiin asioihin laaditut kannanotot.

Ks. kaikki linjaukset asiakirjat-sivulta