Kehyksen vastaus komission avoimeen konsultaatioon EU:n monivuotisista rahoituskehyksistä

Euroopan komissio avasi keväällä 2017 avoimen konsultaation EU:n monivuotisista rahoituskehyksistä. Kehys kokosi vastauksensa konsultaatioon järjestöjen kommenttien pohjalta.