Kehyksen vastaus komission avoimeen konsultaation EU:n kehityspolitiikan uudistamisesta (elokuu 2016)

Euroopan komissio avasi kesällä 2016 avoimen konsultaation EU:n kehityspolitiikan uudistamiseksi Agenda 2030:n mukaiseksi.

Kehyksen vastauksessa komission avoimeen konsultaatioon korostetaan, että globaaliin eriarvoisuuden kasvuun puuttuminen edellyttä kestävän kehityksen neljän osa-alueen (hallinto, taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristö) omaksumista johdonmukaisesti kaikessa EU:n toiminnassa.