Kehyksen lausunto viestintä- ja globaalikasvatustuen siirtämisestä Opetushallituksen hallinnoitavaksi

Kehys ry välitti ulkoasiainministeriölle näkemyksensä viestintä- ja globaalikasvatustuen (VGK-tuki) siirtämisestä Opetushallituksen hallinnoitavaksi.