Kehyksen lausunto valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategiasta 2018

Kehyksen lausunto valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategiasta 2018 on lähetetty eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle sekä suurelle valiokunnalle.
Lausunto kiinnittää huomiota kestävän kehityksen EU-tason toimeenpanoon, kestävään talouteen ja tuotantoon, kauppapolitiikkaan, ilmastopolitiikkaan, tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen, turvallisuuspolitiikkaan, kehityspolitiikkaan sekä maahanmuuttopolitiikkaan.