Kehyksen lausunto ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta

Kehyksen lausunto Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle. Kehys kiinnittää lausunnossaan erityisesti huomiota turvallisuuden ja globaalien kehityskysymysten tiiviseen yhteyteen, ja korostaa tarvetta varmistaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdonmukaisuus suhteessa Suomen ja EU:n kehityspoliittisiin tavoitteisiin, kestävään kehitykseen ja Agenda 2030:n toimeenpanoon.