Kehyksen lausunto TTIP-neuvotteluista (helmikuu 2016)

Kehyksen lausunto suurelle valiokunnalle EU:n ja Yhdysvaltojen välisistä kauppa- ja investointisopimusneuvotteluista.

Kehyksen EU:n ja Yhdysvaltojen välisiä kauppa- ja investointisopimusneuvotteluja koskeva lausunto tarkastelee TTIP:n mahdollisia vaikutuksia kolmansiin maihin. Lissabonin sopimuksen artiklan 208 mukaan Euroopan unionin tulee ottaa sen kehityspoliittiset tavoitteet huomioon kaikissa politiikoissa, joilla on todennäköisiä vaikutuksia kehitysmaihin.