Kehyksen lausunto koskien EU:n ja Kanadan välistä CETA-vapaakauppasopimusta (syyskuu 2016)

Kehys antoi ulkoasiainministeriölle lausuntonsa koskien EU:n ja Kanadan välistä vapaakauppasopimusta (CETA).

Kehys arvioi sopimusta erityisesti suhteessa EU:n kehityspoliittisiin tavoitteisiin ja YK:ssa sovittuihin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja toimintaohjelmaan, Agenda 2030:een.

Kehyksen mielestä CETA-sopimukseen sisältyy niin suuria ristiriitoja suhteessa kansainvälisiin kestävän kehityksen periaatteisiin, ettei sopimusta toistaiseksi tule allekirjoittaa. Mikäli sopimus kuitenkin allekirjoitetaan, on varmistettava, ettei sen voimaantulo vaaranna tai heikennä EU:n kehityspoliittisia päämääriä eikä Agenda 2030:n tavoitteiden toimeenpanoa.